ID-merking- Microchip

ID-merking av katt med microchip

ID-merking av hund og katt med Mikrochip

Vi tilbyr ID-merking på Nes Dyreklinikk. ID-merking gjøres hos veterinær, som injiserer en liten kapsel med en ID-chip under huden på dyret. ID-chipen er programmert med et nummer, som vil følge dyret resten av livet.

Informasjonen blir deretter sendt til Dyre-ID, og blir liggende i søkbart register der. Hvis et familiedyr kommer på avveie, og blir funnet, kan dyret tas med til en veterinær som har en mikrochipleser slik at eieren kan bli kontaktet. Slike lesere kan man også finne hos tollstasjoner, politi- og lensmannskontor og hos viltnemnder.

Krav ved utenlandsreiser

ID- merking er et krav ved utenlandsreiser. En hund som ikke er ID-merket får ikke adgang inn til Norge. Også ved avl, utstilling og konkurranser er ID-merking et krav.

 

 

Del med andre!